Ron Blom

Samen creëren wij publieke ruimte!
studio voor sociaal betrokken kunstprojecten
Educatie, participatie, co-creatie, gebiedsontwikkeling en onderzoek naar (sociale) duurzaamheid.
Ron Blom, conceptueel kunstenaar, ontwikkelt sociaal artistieke projecten met kunst en media.

Waar is de mens?

Na een opleiding Architectuur aan de TU Delft startte ik in 1993 mijn beroepspraktijk als beeldend kunstenaar. In mijn vrije werk onderzoek ik de grote thema’s: liefde, seksualiteit, dood en politiek. Ik maak schilderijen, video’s, performances en installaties.

Samen met experts en amateurs, jong en oud wordt plaats gemaakt en betekenis ontwikkeld.

In opdracht maar ook op eigen initiatief ontwikkel ik sociaal-artistieke projecten met kunst en media. Tegenwoordig steeds vaker gericht op ‘placemaking’. Wandschilderingen, moestuinen en mini-documentaires, autonoom of toegepast.
Ik onderzoek bestaande kwaliteiten en urgenties in een gebied en verbind mensen aan een specifieke situatie. Tijdens mijn projecten en workshops speelt het ‘veroorzaken’ van inhoud een belangrijke rol. Deze inhoud wordt samen met de deelnemers ontwikkeld op basis van hun identiteit, interesse en achtergrond.

samenwerken:
Ron Blom werkt samen met vakbekwame, enthousiaste en betrokken partners. Discipline overstijgend levert dit kwaliteit, continuïteit en een compleet product.

doelgroepen:
o.a. buurtbewoners, ondernemers, kinderen, jongeren, senioren,  daklozen …

missie:
maak het onzichtbare zichtbaar
maak de openbare ruimte bewoonbaar

opdrachtgevers:
woningcoöperaties, gemeente, opbouwwerk, sociaal cultureel werk, scholen, bibliotheek, kunstinstellingen

producten:
autonoom/educatie/participatie
concept,  proces- en programma management, DVD-en televisieproducties, participatieve journalistiek, mini-documentaires, boeken, atelierroutes, kunstwerken in de publieke ruimte, workshops beeldend, workshops taaldruk, workshops pers, tentoonstellingen, ontwerp-wedstrijden, schilderijen, performances, installaties …

www.ronblom.nl | www.deontmoeting.eu | www.wijk-tv.nl |