home

foto: Marita Beukers

sociaal artistieke projecten met kunst & media

Ron Blom is een conceptueel kunstenaar en videomaker. In zijn kunst onderzoekt hij de sociale rol van de kunstenaar. Hij stelt de autonomie en het objectmatig karakter van het kunstwerk ter discussie.

Mijn werk beperkt zich niet tot een bepaalde stijl, medium of discipline. Ik sta mezelf toe steeds weer opnieuw een passend medium voor ieder project of idee te vinden. De afgelopen jaren maakte ik schilderijen, videos, boeken, websites, wandschilderingen, performances en publieke ruimte. Ook organiseerde ik culturele evenementen.

Waar is de mens?

Thematisch is mijn werk geïnspireerd op de mens en haar omgeving.
Als kunstenaar bemiddel ik tussen mensen en een situatie.
Ik geloof dat de vraag naar de mens een vraag is naar betekenis en belichaming. Een vraag naar de werkelijkheid waarin zij verblijft.

Al mijn werk is een zoeken naar waarheid en het creëren van een situatie die een nieuwe werkelijkheid mogelijk maakt.

Mijn autonome werk is een persoonlijke zoektocht naar waarheid over universele thema’s als liefde, sexualiteit en dood. 

Vragen stellen, beeld geven aan discussies, ontmoetingen ensceneren. 

Mijn werk in opdracht is gericht op het sociale. Ik creëer  situaties waarin het publiek kan participeren of co-producent wordt. Ik zet kunstzinnige middelen en methodes in om een positieve bijdrage te leveren aan de stad.

Sociaal, gelijkwaardig en duurzaam
Een tijdelijk autonome zone. Een vlucht uit het spektakel, in de beleving. Fysiek of virtueel. Ik ben er van overtuigd dat dat een alternatief is dat kunst kan bieden.

evenementen

Geen Evenementen

VISUALIZE THE INVISIBLE